Gezondheid niet vanzelfsprekend

Als je gezond bent vind je dat heel normaal. Je staat er niet bij stil dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, dat ervaar je pas als je ziek bent, zeker als je chronisch ziek bent. Je wordt beperkt in je dagelijkse bezigheden. Gelukkig zijn er in Nederland veel instanties die hulp bieden bij ziekte. De Gezondheidszorg heeft alles goed geregeld en je kunt er een beroep op doen. Op veel manieren krijg je hulp, toch zijn er ook zaken waar je zelf een oplossing voor moet bedenken. Denk aan de eenzaamheid die chronisch zieken ervaren, de vaak slechtere financiële situatie waarin iemand die langdurig ziek is verkeert en de moeite (mentaal) die het kost om steeds weer hulp te moeten vragen en afhankelijk te zijn. Dat zijn behoorlijk belastende zaken die erbij komen. Het is bewonderenswaardig hoe deze mensen hiermee omgaan en blij zijn met die ene goede dag dat ze even met een vrijwilliger naar buiten kunnen en dat vriendelijke woord of kaartje.     

Gezondheid bevorderen

Jouw gezondheid heb je niet voor 100% in de hand. Je kunt wel proberen zo gezond mogelijk te blijven door gezonder te gaan leven. Iedereen kan wel iets bedenken dat beter en gezonder is voor lichaam en geest.

Het lijkt allemaal zo eenvoudig, toch kost het energie en doorzettingsvermogen om bovenstaande lijst na te leven. Je staat er echter niet alleen voor. Er zijn professionele hulpverleners die je graag helpen om je doel, gezonder te gaan leven, te bereiken. Denk daarbij aan de sportcoach, de huisarts en praktijkondersteuner, verslavingszorg, diëtist of diëtiste, slaapcoach, psycholoog en andere mensen die in de Gezondheidszorg werken. Ben je niet tevreden over je gezondheid, mentaal of fysiek blijf er niet mee rondlopen. Er zijn zorgverleners, die graag samen met jou aan je gezondheid werken.